• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

ผบ.ตรวจเยี่ยมกิจกรรมพบครอบครัวใกล้ชิด

วันที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 09.30น. ณ อาคารหอประชุมแดน 14 เรือนจำกลางบางขวาง
ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง  
เข้าตรวจความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมพบครอบครัวใกล้ชิด
และทักทายญาติผู้ต้องขังที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการเรือนจำสีขาว
ได้พบครอบครัวอย่างใกล้ชิดปีละ 2 ครั้ง