• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

ราชทัณฑ์เร่งเครื่องกวาดล้างยาเสพติดในคุก

 

 

               อธิบดีกรมราชทัณฑ์สั่งเรือนจำทั่วประเทศกวาดล้างยาเสพติด หากพบว่ามียาเสพติดหรือสิ่งของต้องห้าม ผบ.เรือนจำ ต้องรับผิดชอบ 16 มิ.ย. เรียกประชุม ผบ.เรือนจำทั่วประเทศ เพื่อสั่งการให้นำไปสู่การปฏิบัติ               

               พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวภายหลังประชุมสั่งการผู้บัญชาการเรือนจำกลุ่มเสี่ยงและหน่วยจู่โจมตรวจ ค้นยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามตามระเบียบเรือนจำ และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เบื้องต้นทุกเรือนจำทั่วประเทศต้องดำเนินการจู่โจมตรวจค้นด้วยตนเอง โดยให้ขอกำลังสนับสนุน

               จากตำรวจท้องที่และฝ่ายปกครองของแต่ละจังหวัด หากมีข้อมูลการข่าวถึงความผิดปกติหน่วยปฏิบัติการพิเศษจากส่วนกลางจะเข้าจู่ โจมตรวจค้น หากพบว่ามียาเสพติดหรือสิ่งของต้องห้าม ผบ.เรือนจำ ต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ทบทวนมาตรการต่างๆ ว่ามีช่องโหว่จุดใด และต้องเพิ่มเติมความเข้มข้นในจุดใด เพื่อไม่ให้นักค้ายาใช้เครือข่ายยาเสพติดในเรือนจำได้อีก และ ผบ.เรือนจำทุกแห่งต้องตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยแล้ว รายงานเข้ามาที่ส่วนกลาง

               ทั้งนี้ ในวันที่ 16 มิ.ย. ได้เรียกประชุม ผบ.เรือนจำทั่วประเทศ เพื่อสั่งการให้นำไปสู่การปฏิบัติ โดยในช่วงของการประเมินผล 30 วัน ทุกเรือนจำต้องส่งรายงานเข้ามายังกรมราชทัณฑ์แบบรายวัน เพื่อให้มีข้อมูลชัดเจนว่าได้ปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างจริงจังและให้ทำการ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ต้องขังรายบุคคล และวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละเรือนจำ หากพบว่ารายใดยังมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดนอกเรือนจำให้เร่ง เสนอข้อมูลเพื่อใช้อำนาจอธิบดีกรมราชทัณฑ์สั่งย้ายผู้ต้องขังไปควบคุมในแดน ซุปเปอร์แมกซ์ของเรือนจำกลางเขาบิน จ.ราชบุรี  ซึ่งก่อสร้างไว้รองรับผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์เป็นนักค้ารายใหญ่ และยังคงมีพฤติกรรมลักลอบนำอุปกรณ์สื่อสารมาสั่งการค้ายาเสพติด

งานประกวดแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขัง เรือนจำและทันฑสถาณ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ นนทบุรี ปี 2559

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ณ เรือนจำกลางบางขวาง

    พล.อ.ทิวะพร ชะนะพะเนาว์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ งานประกวดแข่งขันสวนสนามผู้ต้องขัง เรือนจำและทันฑสถาณ ในเขตกรุงเทพมหานคร และ นนทบุรี

 

 

     การจัดงานประกวดแข่งขันสวนสนามมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนโยบายการจัดระเบียนภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ผู้ต้องขังได้ฝึกระเบียบวินัยอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจในการสร้างวินัยรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมผู้ต้องขังให้ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัยของเรือนจำ/ทัณฑสถาน รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสวนรวม

     นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส มหามงคลเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2559

 

      การจัดงานในวันนี้ กรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้เรือนจำกลางบางขวางเป็นเจ้าภาพในการประกวดแข่งขัน รอบคัดเลือก เรือนจำ/ทัณฑสถาณ ในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี ซึ่งมีเรือนจำ/ทัณฑสถานเข้าร่วมจำนวณ 7 แห่ง คือ เรือนจำกลางคลองเปรม เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เรือนจำพิเศษธนบุรี เรือนจำพิเศษมีนบุรี เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และเรือนจำกลางบางขวาง ซึ่งมีผู้ต้องขังเข้าร่วมสวนสนาม จำนวณ 480 คน

 

      นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดสำหรับผู้ต้องขังที่เข้าร่วมเดินสวนสนาม มีจำนวณญาติเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวณ 130 คน

 

การจัดระเบียนเรือนจำ ตามนโยบาย 5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์

โครงการพบญาติใกล้ชิดประจำปี 2558

 

เรือนจำกลางบางขวางจัดกิจกรรมพบญาติใกล้ชิด

ประจำปี 2558

โดยมีระเบียบ ดังนี้

 

 

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีทบทวนคำปฏิญาณพร้อมทั้งสวนสนามของลูกเสือผู้ต้องขัง

 

นายสุรพล  แก้วภราดัย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

และพิธีทบทวนคำปฏิญาณพร้อมทั้งสวนสนามของลูกเสือผู้ต้องขัง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558

ณ หอประชุมแดน 14

 

 

การจัดกิจกรรมและอบรมผู้ต้องขังเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 

นายสุรพล แก้วภราดัย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและอบรมผู้ต้องขัง

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

ณ อาคารห้องสมุดพร้อมปัญญา ชั้น 2