• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

กิจกรรมอบรมผู้ต้องขัง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา