• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 ผบ.เป็นประธานในพิธีถวายสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล

วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30น. ณ อาคารหอประชุมแดน 14 เรือนจำกลางบางขวาง
ดร.อายุตม์  สินธพพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง 
เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม 2557
โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขัง ร่วมแสดงความจงรักภักดีในพิธีดังกล่าว