• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

ประกาศ

เปิดจองเยี่ยมญาติใกล้ชิด ปี 2559

 

เปิดรับจองตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559


สามารถดาวน์โหลดระเบียบและแบบฟอร์มการจองเยี่ยมได้แล้ว

 

ดาวน์โหลด >> files/59.pdf

 

กำหนดการเข้าเยี่ยม แต่ละแดน
 

      1.ผู้ต้องขังแดน 8,9,10,12,15และ 17 ให้เข้าพบญาติใกล้ชิด ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559

      2.ผู้ต้องขังแดน 2 ให้เข้าพบญาติใกล้ชิด ในวันที่ 12 ธันวาคม 2559

      3.ผู้ต้องขังแดน 3 ให้เข้าพบญาติใกล้ชิด ในวันที่ 13 ธันวาคม 2559

      4.ผู้ต้องขังแดน 4 ให้เข้าพบญาติใกล้ชิด ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559

      5.ผู้ต้องขังแดน 5 ให้เข้าพบญาติใกล้ชิด ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

      6.ผู้ต้องขังแดน 6 ให้เข้าพบญาติใกล้ชิด ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559