• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสุรพล แก้วภราดัย

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

นำเจ้าหน้าที่ เคารพธงชาติ สวดมนต์

และมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที

่ พร้อมตรวจเครื่องแบบเจ้าหน้าที่
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558