• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสุรพล แก้วภราดัย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

มอบหมายให้ นายรังสรรค์ ธรรมวัฒนะ

ผู้อำนวยการสวนสวัสดิการผู้ต้องขัง

เป็นประธานในพิธีประกอบกิจกรรมบำเพ็ญกุศล

ตามประเพณีอันดีงาม

โดยเป็นการกระตุ้นเตือนให้ผู้ต้องขังเห็นความสำคัญ

ของวัฒนธรรมประเพณี เนื่องในวันฉัตรมงคลและวนพืชมงคล

ในวันศุกร์ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ณ หอประชุมแดน ๑๔  เรือนจำกลางบางขวาง