• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสุรพล  แก้วภราดัย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

มอบหมายให้ นายบำเพ็ญ  สมภักดี หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง

เป็นผู้แทนในการต้องรับและบรรยายสรุปกิจการงานเรือนจำ ฯ

แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เมื่อวันพุธ ที่ 22 เมษายน 2558 ณ เรือนจำกลางบางขวาง