• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสุรพล  แก้วภราดัย ผู้บัญชาการเรืือนจำกลางบางขวาง

นำเจ้าหน้าที่ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในเรือนจำฯ

และร่วมตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์

ณ เรือนจำกลางบางขวาง วันที่ 10 เมษายน 2558