• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

เรือนจำกลางบางขวาง ทำพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขัง

ที่ได้รับการอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฏีกาพระราชทานอภัยโทษ 2558

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมี นายสุรพล แก้วภราดัย

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม (แดน14) วันที่ 10 เมษายน 2558