• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสุรพล แก้วภราดัย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

เป็นประธานในพิธีจัดโครงการทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส

สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา  ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ในวันพุธ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

ณ ห้องสมุดพร้อมปัญญา ชั้น ๒ เรือนจำกลางบางขวาง