• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

 

นายสุรพล แก้วภราดัย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

 

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโปรแกรมเสริมสร้ามความเข็มแข็ง
 
ทางใจสำหรับผู้ต้องขังที่มีกำหนดโทษสูง รุ่นที่ ๑
 
วันที่ ๑๒-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมแดน ๑๔