• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

 

นายสุรพล แก้วภราดัย

ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง
 
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในเรือนจำกลางบางขวาง
 
วันศุกร์ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘