• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

กรมราชทัณฑ์จัดพิธีโอนตัวผู้ต้องขังสัญชาติอิหร่าน

 

จำนวน 5 รายตามสนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมื

 

ในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา

 

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ-อิสลามอิหร่าน

โดยส่งมอบให้กับ นายเรซากูรานี ที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

ผู้แทนทางการอิหร่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารศาลาเฉลิมพระ-เกียรติ เรือนจำกลางบางขวาง