• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

ตรวจชมกิจกรรมโครงการ

ศิลปะบนกำแพงคุก "ต้องจำ" (Imprison Impression)

ซึ่งเริ่มสร้างสรรค์ สิงหาคม พ.ศ.2556 - แล้วเสร็จ ธันวาคม พ.ศ.2557

ผนังกำแพงด้านตะวันออกตลอดแนว

ภายในฝ่ายควบคุมแดน 14 เรือนจำกลางบางขวาง

โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด