• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

เป็นประธานในการประกอบพิธีบูรณปฏิสังขรณ์หลวงพ่อขาว

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 

ณ อาคารหอประชุมแดน 14 เรือนจำกลางบางขวาง