• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสรสิทธิ์ จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

ให้การต้อนรับ Mr.Chen- Ming-jeng ผู้แทนรัฐบาลไทเป

พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย และทันตแพทย์

ของสมาคมทันตแพทย์าธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)

เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังชาวไต้หวันพร้อมทั้งตรวจสุขภาพฟัน

พร้อมเยี่ยมชมกิจการของเรือนจำกลางบางขวาง

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558

ณ สถานพยาบาล เรือนจำกลางบางขวาง