• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขัง

ที่ผ่านการอบรม โครงการปั้นดินให้เป็นบุญ 

พร้อมให้ข้าราชการและผู้ต้องขังได้ร่วมทำบุญตักบาตร

โดยเรือนจำกลางบางขวางได้นิมนต์

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (พระ ดร.อนิลมาน ธมมสากิโย)

ผู้ช่วยเลขาสมเด็จพระสังฆราช มาแสดงธรรมและรับบิณฑบาต

ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น.

ณ อาคารห้องสมุดพร้อมปัญญาเฉลิมพระเกียรติ

ชั้น 2 เรือนจำกลางบางขวาง