• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ   ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

ให้การต้อนรับ  พลตรีทิวะพร  ชะนะพะเนาว์ ในการเข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางบางขวาง

เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
 
พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำ

 

ในวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2558