• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ   ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โดยเปิดโอกาสให้ข้าราชการและผู้ต้องขังร่วมบำเพ็ญกุศล

ประกอบคุณงามความดีเพิ่มพูนสิริมงคลแก่ชีวิตตนเอง

ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 08.30 น.

ณ.อาคารห้องสมุดพร้อมปัญญา ชั้น 2