• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

เป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาภายใน บางขวางเกมส์

โดยการจัดกิจกรรมการครั้งนี้เพื่่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด

เกิดความรัก สมัคสมาน สามัคคี และเพื่อการสันทนาการ

ลดความตึงเครียดจากการทำงาน

ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557

ณ สนามฟุตบอลฝ่ายควบคุมแดน 14 เรือนจำกลางบางขวาง