• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

เป็นประธานในพิธี 

โครงการทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ในวโรกาสพระชนม์มายุครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558

ในวันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 9.00 น.

ณ.อาคารห้องสมุดพร้อมปัญญา ชั้น 2 และฝ่ายควบคุมแดน 5