• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสรสิทธิ์ จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

มอบหมายให้ นายเกษมศานต์ บุญญจินดานิลวงศ์

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัเป็นผู้แทนในการต้อนรับ

คณะนักศึกษาและอาจารย์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรี

เข้าศึกษาดูงานเรือนจำกลางบางขวาง จำนวน 100 คน

และมอบหมายให้วิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมภารกิจต่างๆ ของเรือนจำ

ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557

ณ อาคารหอประชุมแดน 14 เรือนจำกลางบางขวาง