• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

นำคณะข้าราชการเรือนจำกลางบางขวาง

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

พระองค์ที่ทรงทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น.

ณ อาคารหอประชุมแดน 14