• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

เป็นประธานการประชุมมอบหมายการดำเนินงาน

ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ให้แก่ ส่วน ฝ่าย ต่างๆ

ในวันอังคารที่  2 ธันวาคม 2557 

ณ อาคารศาลาเฉลิม-พระเกียรติ เรือนจำกลางบางขวาง