• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่าน

การอบรมหลักสูตรวิชาช่างสิบหมู่ (สาขาช่างประดับมุก)

และมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่

ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารหอประชุมแดน 14 เรือนจำกลางบางขวาง