• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

มอบหมายให้นายเกษมศานต์ บุญญจินดา นิลวงศ์

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเป็นผู้แทนในการต้อนรับ

คณะนักศึกษาและอาจารย์ คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เข้าศึกษาดูงานเรือนจำกลางบางขวาง จำนวนทั้งสิ้น 29 คน

และมอบหมายให้วิทยากรบรรยายและพาเยี่ยมชมภารกิจต่างๆ ของเรือนจำ

ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติเรือนจำกลางบางขวาง