• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการฝึกอบรมศิลปะป้องกันตัเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวาง

โดยมีผู้แทนจากกรมราชทัณฑ์ และเรือนจำใกล้เคียง ร่วมชมกิจกรรม

พร้อมประดับเครื่องหมายการผ่านหลักสูตร

เมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557

ณ อาคารหอประชุมแดน 14 เรือนจำกลางบางขวาง