• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

กรมราชทัณฑ์จัดพิธีโอนตัวผู้ต้องขังสัญชาติปากีสถาน

จำนวน 8 ราย ตามความตกลงว่าด้วยความร่วมมื

ในการโอนตัวผู้กระทำความผิดและการบังคับให้เป็นไปตาม

คำพิพากษาในคดีอาญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 

โดยส่งมอบให้กับ นายอัมจัด อามิน

ที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

ประจำประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน

ณ อาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติ เรือนจำกลางบางขวาง