• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

เป็นประธานในพิธี“โครงการเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา

สวดสรภัญญะ เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเจริญพระชนมมายุ ครบ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558”  

ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557

ณ อาคารห้องสมุดพร้อมปัญญา ชั้น 2 เรือนจำกลางบางขวาง