• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง เป็นประธานในพิธีเปิด

 

โครงการฝึกอบรมด้านโภชนาการและการประกอบอาหารแก่ผู้ต้องขัง

 

และให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนที่เข้าร่วมพิธี ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.

 

ณ อาคารหอประชุมแดน 14 เรือนจำกลางบางขวาง