• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง 

 

เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อถวายพวงมาลา

 

ถวายเป็ราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

และให้โอวาทแก่ผู้ต้องขัง เมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุมแดน 14