• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

นายสรสิทธิ์ จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง เป็นประธานในพิธีเปิด

“โครงการสร้างความรู้เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”

และมอบของที่ระลึกให้แก่คณะวิทยากร  โดยมี พลเอกพลางกูร  กล้าหาญ 

และคณะเข้าบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง

ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30 น. ณ อาคารหอประชุมแดน 14 เรือนจำกลางบางขวาง