• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง 

 

และข้าราชการเรือนจำกลางบางขวาง ร่วมงานวันสถาปนากรมราชทัณฑ์

 

ครบรอบ 99 ปี พร้อมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน

 

จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพิการ จากนายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ

 

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

 

ณ กรมราชทัณฑ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น.