• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง

 

เป็นประธานรับมอบสิ่งของบริจาค (พัดลมแขวนเพดาน) จำนวน 7 เครื่อง จาก นางอรสม สุทธิสาคร  ผู้แทน

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00

ณ ตึกบัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง