• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

เรือนจำกลางบางขวาง จัด “โครงการทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แก่

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสพระชนม์มายุ ครบ 60 พรรษานายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง เป็นประธานในพิธี