• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

รจก.บางขวางจัดโครงการสอนศิลปะช่างสิบหมู่ให้กับผู้ต้องขัง

 

                เรือนจำกลางบางขวาง ดำเนินการจัดทำโครงการจัดการเรียนการสอนศิลปะ และวิชาช่างสิบหมู่ให้กับผู้

ต้องขัง (หลักสูตรช่างประดับมุก) ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ถึง 26 กันยายน 2557 ณ

โรงงานฝึกวิชาชีพแดน 8 เรือนจำกลางบางขวาง