• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

เรือนจำกลางบางขวางซักซ้อม“แผนป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ราชการ”

 

         นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง มอบหมายให้ นายสามารถ  เผือกทอง ผู้อำนวยการ

ส่วนควบคุมผู้ต้องขัง ส่วนที่ 1 และเจ้าหน้าที่เรือนจำ ซักซ้อม แผนป้องกันอัคคีภัยในสถานที่ราชการ เมื่อวันพุธที่

17 กันยายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ ฝ่ายควบคุมฯ แดน 1