• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

 

ประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือน ก.ย.57

 

    นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง เป็นประธานประชุมเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวาง

ประจำเดือน กันยายน 2557 ณ อาคารหอประชุมฝ่ายควบคุมแดน 14  เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557

เวลา 16.30 น.