• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

เรือนจำกลางบางขวางจัดพิธีโอนตัวผู้ต้องขังสัญชาติญี่ปุ่น

                นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง และผู้แทนกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธี

โอนตัวผู้ต้องขังสัญชาติญี่ปุ่น จำนวน 2 รายตามสนธิสัญญา ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับญี่ปุ่น ว่าด้วยการโอนตัวผู้

ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งลงโทษที่สั่งโดยศาลไทย โดยส่งมอบให้กับ  นายยูกิโอะ  โกโน   ผู้แทนกรมราชทัณฑ์

กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18  กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ  อาคารศาลาเฉลิม

พระเกียรติ เรือนจำกลางบางขวาง