• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางบางขวาง

               นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ให้การต้อนรับคณะหน่วยทหารมหาดเล็กราช

วัลลภรักษาพระองค์ฯ โดยมีนายทหารสัญญาบัตร B(ทบ.) SIKU1 และพลอาสาสมัคร อส.มวก.27/57     ผ้าม่วง

วัง จำนวน 70 นาย เข้าศึกษาดูงาน ณ เรือนจำกลางบางขวาง วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.