• 1

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 2

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 3

  เรือนจำกลางบางขวาง

 • 4

  เรือนจำกลางบางขวาง

โครงการทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ รจก.บางขวา

         นายสรสิทธิ์  จงเจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง เป็นประธานในพิธีโครงการทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ในวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ อาคารห้องสมุดพร้อมปัญญา ชั้นที่ 2 เรือนจำกลางบางขวาง